"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6268825
Đang truy cập:50

PHƯƠNG CÁCH ĐỂ MỘT CƠ ĐỐC NHÂN TRƯỞNG THÀNH TRONG SỰ SỐNG

buy prednisolone liquid

prednisolone dosage

pradaxa

pradaxa open

where can i buy premarin tablets

generic for premarin tablets open

 

 

PHƯƠNG CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI XÂY DỰNG CHÍNH NGÀI VÀO TRONG CON NGƯỜI
 
Ê-phê-sô 4:12-13 nói: "cốt để làm cho thánh đồ được nên trọn vẹn về công việc của chức dịch, và về sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều đạt đến sự hiệp một của đức tin và của sự thông biết Con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc theo sự đầy đủ của Đấng Christ". Hai câu này đặt hai vấn đề lại với nhau. Câu 12 nói về sự xây dựng Thân thể của Đấng Christ và câu 13 nói về sự lớn lên của Thân thể cho đến bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc theo sự đầy đủ của Đấng Christ. Sự xây dựng trong câu 12 chỉ về sự lớn lên trong câu 13. Khải-thị 19:7 nói: "Vì lễ cưới Chiên Con đã đến, và vợ Ngài đã tự sửa soạn rồi". Chúng ta cần chú ý đến cụm từ vợ Ngài đã tự sửa soạn rồi. Ma-thi-ơ 25:1-13 nói về ẩn dụ về mười nữ đồng trinh. Điều này cho thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời qua các thế hệ là xây dựng chính Ngài vào trong con người. Ngài là Đức Chúa Trời của từng trời, sở hữu không những bản chất của Đức Chúa Trời mà còn yếu tố của trời. Khi Ngài xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta, Ngài cấu tạo bản chất của Đức Chúa Trời và yếu tố trời vào trong chúng ta. Càng để Ngài đem chính Ngài vào trong chúng ta, chúng ta sẽ càng có yếu tố của Đức Chúa Trời và yếu tố trời. Tất cả chúng ta đều đã có kinh nghiệm này. Khi chúng ta thuận phục Thánh Linh, cho phép Đức Chúa Trời đem chính Ngài vào trong chúng ta, chúng ta có hiện diện của Đức Chúa Trời và mùi vị của trời trong chúng ta.
 
 
HỘI THÁNH NHƯ LÀ SỰ HÒA QUYỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, TRỜI VÀ CON NGƯỜI LÀ MỘT BỨC TRANH THU NHỎ CỦA GIÊ-RU-SA-LEM MỚI
 
Đức Chúa Trời, trời và con người được hòa quyện như một, và sự hòa quyện của ba điều này là Hội Thánh ngày nay. Hội Thánh là gì? Hội Thánh là Đức Chúa Trời và trời hòa quyện cùng với con người. Chắc chắn điều này là một huyền nhiệm. Những ai chưa nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không thể nhận thức được vấn đề này. Những người vô tín chỉ là con người, nhưng chúng ta, những người đã được cứu, có Đấng Christ bao hàm tất cả sống trong chúng ta. Chúng ta là điều gì đó huyền nhiệm vì có Đức Chúa Trời và trời bên trong chúng ta. Đây là Hội Thánh ngày nay.
 
Hội Thánh là một bức tranh thu nhỏ, giống như một bào thai trong lòng mẹ là một bức tranh thu nhỏ của một người trọn vẹn. Dần dần, bào thai lớn lên và cuối cùng được sinh ra như là một người trọn vẹn. Hội Thánh, một huyền nhiệm, là một bức tranh thu nhỏ và khi được trọn vẹn nó sẽ là Giê-ru-sa-lem Mới.
 
PHƯƠNG CÁCH ĐỂ CÁC THÁNH ĐỒ LỚN LÊN TRONG SỰ SỐNG
 
Một em bé mới sinh thực ra bắt đầu như là một bào thai trong lòng mẹ và bào thai này lớn lên từng chút một cho đến khi được sinh ra. Hội Thánh ngày nay là một bức tranh thu nhỏ của Giê-ru-sa-lem Mới vinh hiển trong tương lai và nó sẽ tiếp tục lớn lên đến ngày trưởng thành trọn vẹn. Làm thế nào Hội Thánh hay những người được cứu liên tục lớn lên? Chúng ta lớn lên qua công tác xây dựng liên tục của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Đức Chúa Trời càng xây dựng, chúng ta càng lớn lên. Ngoài công tác xây dựng của Đức Chúa Trời chúng ta không thể lớn lên. Đừng nghĩ rằng anh em có thể tự lớn lên. Sự lớn lên của chúng ta thực ra là sự xây dựng của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 4:12-13 cho chúng ta thấy rõ ràng rằng sự xây dựng là sự lớn lên.
 
Chúng ta không thể lớn lên nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời bên trong xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta. Tất cả chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời xây dựng và làm thế nào chúng ta có thể lớn lên. Sự xây dựng của Đức Chúa Trời và sự lớn lên của chúng ta là để chuẩn bị cô dâu. Khải Thị 19:7 nói rằng cô dâu đã tự sửa soạn rồi. Nói rằng cô dâu đã tự sửa soạn rồi có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hội Thánh đã được xây dựng. Cô dâu tượng trưng cho Hội Thánh trong tình trạng cuối cùng, cô dâu đã tự sửa soạn rồi có nghĩa là Hội Thánh đã được xây dựng hoàn tất và đã lớn lên cho đến trưởng thành. Do đó nếu chúng ta tìm hiểu làm thế nào Đức Chúa Trời xây dựng, chúng ta sẽ thấy chúng ta lớn lên và tự sửa soạn mình như thế nào.
 
PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SẴN SÀNG
 
Ẩn dụ về các nữ đồng trinh trong Ma-thi-ơ chương 25 cho chúng ta phương cách để sẵn sàng. Nói cách đơn giản ẩn dụ này khải thị rằng khi Chúa trở lại những ai sẵn sàng sẽ ngồi với Ngài trong tiệc cưới. Sẵn sàng ở đây có nghĩa là cô dâu đã tự sửa soạn, là Đức Chúa Trời đã hoàn tất công tác xây dựng của Ngài trong con người, và là chúng ta đã lớn lên và trưởng thành trong sự sống của Chúa. Ba vấn đề này—sự xây dựng của Đức Chúa Trời trong chúng ta, sự lớn lên của chúng ta trong sự sống của Chúa, và sự sẵn sàng của chúng ta trước mặt Chúa—tất cả đều có quan hệ với nhau. Công tác xây dựng của Đức Chúa Trời trong chúng ta là sự lớn lên trong sự sống của Chúa và cũng là sự sửa soạn sẵn sàng của chúng ta trước mặt Chúa. Ba vấn đề này—sự xây dựng của Đức Chúa Trời, sự lớn lên của chúng ta và sự sửa soạn sẵn sàng của chúng ta—thực ra là một vấn đề. Chúa thực hiện công tác xây dựng bên trong chúng ta như thế nào? Khi chúng ta được cứu, Ngài không chỉ tha thứ tội lỗi chúng ta, mà qua Linh của Ngài, Ngài vào trong chúng ta với sự sống của Ngài làm sự sống của chúng ta. Đó là khởi đầu của công tác xây dựng của Ngài.
 
Một người chưa được cứu chỉ là một con người bình thường. Nhưng chúng ta là những con người được cứu chân thật có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta. Chúng ta không chỉ là người mà là người có sự sống của Đức Chúa Trời và Thánh Linh hòa quyện bên trong. Khi Thánh Linh và sự sống của Đức Chúa Trời bước vào bên trong chúng ta, đó là sự khởi đầu của công tác xây dựng của Đức Chúa Trời trong chúng ta.
 
PHƯƠNG CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI XÂY DỰNG CHÍNH NGÀI VÀO TRONG CON NGƯỜI LÀ PHÁ VỠ BẢN NGÃ TRƯỚC HẾT
 
Từ lúc Đức Chúa Trời bắt đầu công tác xây dựng của Ngài trong chúng ta, Linh của Đức Chúa Trời liên tục chuyển động chúng ta và thúc đẩy chúng ta từ bên trong, và sự sống của Đức Chúa Trời liên tục vận hành và làm việc bên trong chúng ta. Loại công tác xây dựng này đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta, chủ yếu là trong vấn đề phá vỡ bản ngã. Nếu bản ngã không được phá vỡ thì Đức Chúa Trời không thể xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta. Đức Chúa Trời có thể xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta được bao nhiêu tùy thuộc vào việc chúng ta để Đức Chúa Trời phá vỡ chúng ta được bao nhiêu. Những ai không để Đức Chúa Trời phá vỡ họ thì không thể có chính Đức Chúa Trời xây dựng vào trong họ.
 
Một số người có thể khó hiểu về việc Đức Chúa Trời phá vỡ chúng ta như thế nào và Ngài xây dựng vào trong chúng ta như thế nào. Ví dụ như khi chúng ta bị bệnh, bác sĩ thường phải tiêm thuốc và kê toa cho chúng ta. Vì có thể chúng ta thiếu những dưỡng chất hay vi-ta-min cần thiết, bác sĩ phải tiêm dưỡng chất hay vi-ta-min vào trong chúng ta. Bước đầu tiên khi ông làm điều này là gì? Trước hết ông phải "phá vỡ" thân thể của chúng ta. Ông phải đâm một mũi kim vào trong xác thịt chúng ta để tiêm dưỡng chất vào trong thân thể chúng ta. Nếu không có sự mở đường vào thân thể, dưỡng chất không thể được tiêm vào trong chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta không để Đức Chúa Trời phá vỡ chúng ta hay mở một lối vào trong chúng ta thì chính Đức Chúa Trời không thể bước vào bên trong chúng ta. Có lẽ một số người có thể nói rằng họ hiểu điều này. Tuy nhiên, việc Đức Chúa Trời muốn phá vỡ chúng ta là gì? Mũi tiêm của vị bác sĩ phá vỡ xác thịt vật lý của chúng ta. Cũng vậy, để Đức Chúa Trời xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta và bước vào trong chúng ta, Ngài cần phải phá vỡ "xác thịt" của chúng ta —sự sống hồn, bản ngã chúng ta. Đức Chúa Trời phải phá vỡ bản ngã chúng ta để Ngài có thể bước vào và xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta.
 
Sự sống hồn hay bản ngã là gì? Nói cách thực tế, bản ngã chỉ về tư tưởng, sở thích và ý kiến của chúng ta. Mọi hoạt động trong tâm trí của chúng ta là những hành động của hồn, bản ngã chúng ta. Tư tưởng, cái nhìn, sở thích, sự lựa chọn, ý kiến và quyết định của chúng ta đều đại diện cho bản ngã và là một phần của bản ngã. Khi Đức Chúa Trời đến phá vỡ bản ngã chúng ta, Ngài phá vỡ tất cả những điều này. Điều gì phải bị phá vỡ? Cái nhìn, tư tưởng, sở thích, sự lựa chọn, ý kiến và quyết định, tất cả đều cần được phá vỡ. Nếu chúng ta cho phép Đức Chúa Trời phá vỡ những điều này thì Đức Chúa Trời sẽ có một lối vào trong chúng ta và Ngài sẽ có thể tiêm chính Ngài vào trong chúng ta. 
 
LÝ DO ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THỂ XÂY DỰNG CHÍNH NGÀI VÀO TRONG MỘT SỐ NGƯỜI TIN
 
Một số người nói rằng họ hiểu rõ giáo lý này nhưng vẫn rất khó khăn và không sáng tỏ trong sự thực hành. Ví dụ như anh em là một người được cứu chân thật với Linh của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Tuy nhiên, cái nhìn, sự hiểu biết, tư tưởng, ý kiến, sở thích, sự lựa chọn, quan niệm và quyết định của anh em có thể còn nguyên vẹn và hoàn toàn thuộc về anh em. Vì thế không có một chút yếu tố của Đức Chúa Trời nào có thể được tiêm vào trong anh em. Mặc dù anh em được cứu và Linh của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Trời ở trong anh em nhưng tư tưởng và cái nhìn của anh em không có yếu tố của Đức Chúa Trời trong đó. Đức Chúa Trời không có lối vào trong tư tưởng và cái nhìn của anh em, không có nền tảng trong sở thích và sự lựa chọn của anh em. Trong quan niệm và quyết định của mình, anh em để Đức Chúa Trời ở ngoài cửa.
 
Mặc dù chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời và Linh của Đức Chúa Trời bên trong, chúng ta có thể giải quyết nhiều điều như thể không có Ngài. Mặc dù chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời và Linh của Đức Chúa Trời cư ngụ trong chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn không có nền tảng khi chúng ta lựa chọn hay quyết định.
 
Nói cách khác, mặc dù những ai được cứu đều có Linh của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Trời trong họ, nhưng Đức Chúa Trời có thể không có nền tảng trong tư tưởng, sở thích và cái nhìn của họ, tức là không có nền tảng trong hồn họ. Đây là nguyên nhân chính tại sao không có sự lớn lên trong sự sống trong nhiều người được cứu và tại sao Đức Chúa Trời không thể xây dựng chính Ngài vào trong họ.
 
LINH CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ PHÁ VỠ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
 
Đức Chúa Trời xây dựng chính Ngài vào trong mỗi phần của bản thể chúng ta như thế nào? Trước hết Đức Chúa Trời cần phá vỡ tư tưởng, quan niệm, sở thích, cái nhìn, sự lựa chọn và ý kiến. Đức Chúa Trời có thể xây dựng chính Ngài vào trong chúng ta bao nhiêu tùy thuộc vào việc Ngài đã phá vỡ chúng ta được bao nhiêu. Ví dụ như, giả sử một anh em muốn sắp xếp cho việc hôn nhân của con cái mình. Anh em này thực sự là một người được cứu, có Linh của Đức Chúa Trời và sự sống của Đức Chúa Trời bên trong. Nhưng khi anh bàn luận với con cái mình về vấn đề hôn nhân, anh không trao nền tảng nào cho Đức Chúa Trời trong tư tưởng và cái nhìn của mình. Khi anh thờ phượng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có nền tảng, nhưng khi anh xem xét vấn đề hôn nhân của con cái mình, anh để Đức Chúa Trời sang một bên. Trong vấn đề hôn nhân của con cái anh, tư tưởng và nhận thức của anh không có yếu tố của Đức Chúa Trời. Vì thế, trong vấn đề này anh không có Đức Chúa Trời.
 
Anh em này có rất ít yếu tố của Đức Chúa Trời trong anh, nên khao khát của Đức Chúa Trời là xây dựng nhiều hơn nữa yếu tố của Đức Chúa Trời vào trong anh. Trong nhận thức, suy nghĩ và nhận định của người anh em này, anh ta vẫn có thể thiếu yếu tố của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời không có nền tảng nào trong cái nhìn của anh về hôn nhân của con cái mình. Đức Chúa Trời có thể làm được gì trong tình huống như vậy? Nếu Đức Chúa Trời thương xót và ban ơn trên anh, Ngài sẽ tiếp tục công tác xây dựng của Ngài trong anh. Đức Chúa Trời sẽ làm công tác xây dựng trong anh ấy như thế nào? Ngài sẽ làm điều đó bằng cách phá vỡ nhận thức và suy nghĩ của anh. Trước hết, Đức Chúa Trời phải chuyển động anh bởi Linh giống như một bác sĩ tiêm thuốc. Khi đang bị tiêm, anh có cảm giác đau, điều đó nhắc nhở anh rằng suy nghĩ và nhận định của anh về hôn nhân của con cái mình đều ra từ chính mình và không có Đức Chúa Trời. Rồi Linh có thể chuyển động và đâm anh một ít nữa để anh cảm thấy hối hận, buồn rầu và hối tiếc. Trong khoảng thời gian này, nếu anh hạ mình và nhận sự đâm thủng và chuyển động của Linh thì yếu tố của Đức Chúa Trời sẽ được xây dựng trong anh càng hơn.
 
Vào ngày Ngũ Tuần, Linh chuyển động trong mọi người và nhiều người trong số họ cảm thấy lòng như kim châm (Công-vụ 2:37). Khi một bác sĩ tiêm mọi người, họ cảm nhận mũi kim đang châm. Công tác của Linh bên trong chúng ta thường rất giống với việc đâm kim. Sự chuyển động đặc biệt của Ngài đâm thủng tư tưởng và sở thích của chúng ta. Một ngày nào đó Linh sẽ đâm thủng cái nhìn của chúng ta về hôn nhân của con cái mình và những kế hoạch cho nghề nghiệp và tương lai của chúng ta. Ngài sẽ như một vị bác sĩ tiêm thuốc, đâm thủng da thịt chúng ta để chúng ta có cảm giác đau và cảm thấy thảm thiết. Nếu chúng ta sẵn lòng hạ mình và nhận lấy sự chuyển động của Linh thì Linh sẽ tiêm ý định của Đức Chúa Trời vào trong suy nghĩ, nhận định và sở thích của chúng ta. Rồi thì tư tưởng và cái nhìn của chúng ta về hôn nhân của con cái mình sẽ dành nhiều nền tảng cho Đức Chúa Trời và có nhiều yếu tố của Đức Chúa Trời hơn. Bằng cách đó, Đức Chúa Trời sẽ làm công tác xây dựng thêm nữa trong chúng ta. Với sự gia tăng yếu tố của Đức Chúa Trời trong chúng ta, sự sống của Ngài sẽ mở rộng và tăng trưởng.
 
SỰ XỬ LÝ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Tuy nhiên, có lúc Linh chuyển động và châm vào lòng của một anh em nhưng anh không sẵn lòng tuân theo. Anh vẫn đối xử và suy nghĩ theo nhận thức và cái nhìn của riêng mình và giải quyết vấn đề hôn nhân của con cái theo cách nghĩ của riêng mình. Một ngày nào đó, nếu Đức Chúa Trời thương xót và làm ơn trên anh, Ngài sẽ đưa cánh tay Ngài ra và tạo ra một hoàn cảnh để đánh anh. Việc đánh này là sự xử lý của Đức Chúa Trời để xử lý nhận thức và cái nhìn không có Đức Chúa Trời của anh. Anh em này có thể gặp rắc rối trong công việc, sức khỏe của anh bắt đầu xấu đi hay là con dâu có thể gây rắc rối trong gia đình. Vào lúc này, anh em này, đã được Đức Chúa Trời đâm thủng bên trong, có lẽ sẽ tỉnh thức và nhận ra rằng trong vấn đề hôn nhân của con cái mình anh đã không trao cho Đức Chúa Trời chút nền tảng nào hay để Ngài hiện diện và rằng anh đã hành động hoàn toàn theo nhận thức, cái nhìn, sở thích và ý kiến của riêng mình. Sự giác ngộ đầy đau đớn này sẽ là sự xử lý của Đức Chúa Trời để phá vỡ suy nghĩ, ý kiến, sở thích và quan niệm của anh.
 
Một khi anh em này bị phá vỡ, Đức Chúa Trời sẽ có thể vào trong và chiếm được nền tảng. Sau đó nhận thức và suy nghĩ của anh em này sẽ có yếu tố của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ mở rộng ra trong anh và sẽ tiến thêm một bước nữa trong công tác xây dựng. Đồng thời, anh sẽ lớn lên hơn, trở nên trưởng thành hơn và sẵn sàng hơn. Nếu hết thảy thánh đồ đều liên tục cho phép Đức Chúa Trời xây dựng trong họ, lớn lên trong họ và chuẩn bị họ theo cách này thì họ sẽ ở trên tiến trình đạt đến sự trưởng thành trọn vẹn và trở nên Giê-ru-sa-lem Mới.
 
TRẢ GIÁ ĐỂ MUA DẦU
 
Ma-thi-ơ 25:4 cho chúng ta thấy rằng các nữ đồng trinh khôn ngoan không chỉ mang đèn mà cũng chuẩn bị dầu trong bình. Họ là những người đã trả giá để mua dầu và tự sửa soạn mình. Trả giá để mua dầu và tự sửa soạn mình có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh dầu tương trưng cho Linh, là chính Đức Chúa Trời. Mua dầu là trả giá để được Đức Chúa Trời. Bất kể muốn được điều gì, chúng ta đều phải trả giá để được nó. Để tự sửa soạn mình, chúng ta phải được Linh nhiều hơn và được Đức Chúa Trời nhiều hơn. Để được Đức Chúa Trời và Linh nhiều hơn, đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Ví dụ như người anh em trong ví dụ vừa rồi của chúng ta đã trả giá để buông bỏ nhận thức và cái nhìn của mình trong vấn đề hôn nhân của con cái. Nói ngắn gọn hơn, nhận thức và cái nhìn của anh ấy phải được phá vỡ để Đức Chúa Trời vào trong nhận thức và cái nhìn của anh. Đây là trả giá và mua dầu. Nếu chúng ta trả giá và để Đức Chúa Trời có nền tảng và sự tự do trong chúng ta trong từng vấn đề một thì chúng ta sẽ được đổ đầy bằng Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sở hữu. Bên trong, chúng ta sẽ đầy dầu, đầy Thánh Linh, tức là đầy chính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được đổ đầy đến cực điểm thì chúng ta sẽ được trưởng thành và sự xây dựng của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất.
 
 
Zadok  sưu tầm
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2