"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6343549
Đang truy cập:72

Không Thương Xót Các Thiên Thần-


Ma-thi-ơ 8: 29, "Chúng nó kêu lên rằng: "Ớ Con Đức Chúa Trời ôi, chúng tôi với Ngài có can chi chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?" ;
 
Hê-bơ-rơ 2:16, "Vì quả thật không phải Ngài cứu vớt thiên sứ, bèn là cứu vớt dòng giống của Áp-ra-ham"
Có ân điển cho con người chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người đã xuất hiện trong Chúa Giêsu Christ (Tít 2: 11). Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật (1 Ti-mô-thê 2: 4).
Không có lòng thương xót nào dành cho Sa tan và các thiên thần của hắn. Chúng cũng nhận thức được điều đó. Các quỷ biết rằng một ngày nào đó chúng sẽ bị hình phạt (Math 8:29). Chúng sẽ bị ném vào hồ lửa đã dọn sẵn cho họ (Math 25: 41).
Đức Chúa Trời chăm sóc con người trong sự cứu rỗi, nhưng không chăm sóc các thiên thần (xem Heb. 2:14). Các thiên thần sa ngã không cần sự cứu rỗi, và các thiên thần sa ngã, bao gồm cả Sa-tan, không thể tiếp nhận được sự cứu rỗi.
Tại sao không? Kinh thánh không nói trực tiếp nên chúng ta phải cẩn thận. Nhưng điều này có thể nói: Các thiên thần có trách nhiệm cao hơn. Bạn di chuyển trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Trước khi ma quỷ và các thiên thần của nó đã phạm tội, chúng đã từng di chuyển trong vinh quang như vậy trên thiên đàng mà không có bất kỳ sự cám dỗ nào từ bên ngoài. Nhưng con người đã phạm tội trên trái đất bởi sự lừa dối của ma quỷ. Chắc chắn có sự khác biệt về trách nhiệm giữa việc một kẻ phạm tội trên trời hay dưới đất và việc một kẻ phạm tội theo ý mình hay bị dẫn dụ đến tội lỗi.
Nhưng nếu con người không chấp nhận ân điển của Đức Chúa Trời, thì sẽ bị chung số phận với Sa-tan và các quỷ trong ngọn lửa vĩnh cửu!

 
 
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2