"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6268811
Đang truy cập:44

CHIẾN THẮNG SỰ CHẾT-Đức tin chiến thắng tuyệt vời,
Làm giờ hấp hối của tôi an bình,
Thắng trên sự chết khiếp kinh,
Đuổi xua quyền lực ác linh quân thù.
-
Dẫu rằng tàn lực không dư,
Môi run vẫn hát vào giờ ra đi:
“Hỡi mồ mả, chiến thắng gì?
“Còn đâu cái nọc ngươi thì khoe khoang?”
-
Tội tôi tha thứ chu toàn,
Chết đâu còn nọc ngang tàn đốt lâu,
Quyền năng kết án trên đầu,
Chúa tôi chết thế luật nào thắng hơn?
-
Jesus là Chiến Thắng Vương,
Đời đời tôi sẽ kính tôn mãi hoài,
Ngài làm tôi thắng vinh thay,
Vào giờ hấp hối theo Ngài ra đi.
-
Tín đồ nào sợ chết gì,
Kể như giấc ngủ, hạn kỳ nghỉ ngơi,
Lạc viên xinh đẹp tuyệt vời,
Linh hồn vào đó thỏa vui lâu dài.
Barzillai-
(Nguồn 1 Cô-rinh-tô 15:55, “Sự chết đã bị sự đắc thắng nuốt mất”. “Ớ sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Ớ sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” Cái nọc của sự chết là tội lỗi, quyền lực của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng bởi Chúa chúng ta là Jêsus Christ”
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2