"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6143393
Đang truy cập:353

ĐIỀU HÀNH

buprenorphine naloxone and naltrexone

naltrexone naloxone treatment asser.nl

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA
PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH
*******

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
P. O. Box 565, Westminster, CA 92684
Độc quyền phiên dịch và phổ dụng.
 
(c) 1979, 1996   GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P. O. Box 1019, Orland, CA 95963
 
Giữ Bản Quyền
 
          Cấm in sao lại từng phần, hay toàn bản dưới mọi hình thức, hoặc bằng mọi phương tiện
 
 
                                              
                                              TÍN ĐIỀU
 
Chúng tôi tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời, uy quyền, vô ngộ và cảm ứng bởi Đức Thánh Linh.
 
Chúng tôi tin chỉ có một Thượng Đế là Đức Chúa Trời, hằng hữu, đời đời trong Ba Ngôi Vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
 
Chúng tôi tin Thần tánh của Đức Chúa Jesus Christ, sự giáng sinh qua nữ đồng trinh, đời sống vô tội, các phép lạ, sự chịu chết thay và chuộc tội nhờ huyết báu của Ngài.
 
Chúng tôi tin sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh là tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi linh hồn của những người lạc lối và những tội nhân.
 
Chúng tôi tin sự hiện hữu năng động của Đức Thánh Linh và nhờ quyền năng của Ngài ngự trị trong người tín đồ để sống một cuộc đời thánh thiện và đắc thắng.
 
Chúng tôi tin sự đến thế gian lần thứ hai của Đấng Christ, sự đến này gồm cả sự cất lên của các thánh đồ, là niềm hy vọng hạnh phước của chúng ta; tiếp theo là sự tái lâm của Đấng Christ cùng các thánh đồ ngự trị thế gian trong một ngàn năm.
 
Chúng tôi tin sự sống lại của cả những người được cứu và những người lạc lối; những người được cứu sẽ nhận sự sống vĩnh cửu, những người lạc lối sẽ bị định tội.
 
Chúng tôi tin Thiên đàng và Địa ngục là những nơi thực hữu.
 
Chúng tôi tin sự hiệp nhất tâm linh của những tín hữu trong Đức Chúa Jesus Christ.
 
                                         ***********
 
 
KHẢI TƯỢNG
 
Hội Thánh phải có khải tượng về mục tiêu đưa thế hệ này trở lại với Đấng Christ. Đức Chúa Jesus giao cho người tín hữu Đại sứ mạng: “Hãy đi khắp thế gian và giảng Phúc âm cho mọi người” (Mark 16:15) - Một mệnh lệnh bắt buộc cho Hội thánh. Ngài cũng giải thích rõ hơn về phán lệnh này trong Matthew 28: 20 “…dạy họ phải tuân hành hết mọi điều Ta truyền cho các ngươi…” Tác giả sách “Thánh vụ các Sứ đồ” một lần nữa nhắc lại sứ mạng trọng đại này: “ ..các ngươi phải làm chứng về ta tại Jerusalem, toàn xứ Judea, và Samaria cho đến cùng trái đất”. (Sứ đồ 1: 8).
 
Khải tượng và mục tiêu của Hội thánh thật rõ ràng và lớn lao. Nhưng làm sao chúng ta hoàn thành trọng trách này? Tất nhiên chúng ta phải dùng hết thảy phương tiện sẵn có, song giải pháp chính đáng nhất chỉ có thể tìm được qua các nguyên tắc qui định trong Lời của Đức Chúa Trời.
 
Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này đưa Quí vị đến một chương trình huấn luyện giúp XÂY DỰNG HỘI THÁNH, ĐÀO TẠO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA VÀ ĐƯA THẾ HỆ NÀY TRỞ LẠI VỚI ĐẤNG CHRIST.
 
NGUYÊN TẮC
 
         Trong thư tín II Tim 2:2, sứ đồ Paul có dạy Timothy một nguyên tắc thuộc linh chúng ta có thể áp dụng để thi hành phán lệnh của Đức Chúa Jesus Christ với thế giới chung quanh chúng ta, bắt đầu bằng những tập thể gần chúng ta nhất, và “…truyền cho họ những điều mà ngươi đã nghe ta giảng để họ cũng có thể dạy lại những người khác”.
 
        Khi nào một học viên trở thành một giảng viên? Một người mới được được tái sanh phải bắt đầu nói với thân hữu và gia đình mình về các lẽ thật căn bản đơn sơ trong tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Khi một người nhận được một kinh nghiệm tốt đẹp hoặc nghe được một tin lành, đương nhiên họ muốn chia xẻ với người khác. Nói cách khác, họ muốn truyền lại cho mọi người những điều họ học được. Chương trình đào tạo môn đồ này khuyến khích hết thảy các tín hữu bắt đầu chia sẻ bài học Nhập Môn với những người khác sau khi tự mình hoàn tất bài học này.
 
          Chúng ta có thể tóm gọn nguyên lý Căn bản của chương trình Đào Tạo Môn Đồ này trong hai chữ HUẤN LUYỆN & TRUYỀN GIÁO. Các bài học Kinh thánh này sẽ giúp rất nhiều cho chương trình giáo dục hiện tại của Hội thánh, sự tra tìm lời Chúa hàng ngày của mỗi cá nhân sẽ gia tăng sức sống và lớn mạnh tâm linh của người tín hữu trong Hội Thánh. Quí Mục sư Quản nhiệm sẽ thấy Hội chúng tiếp thu sự giảng dạy lời Chúa nhanh chóng hơn.
         Các lớp học Kinh thánh sẽ thích thú hơn, với số người tham dự đông đảo hơn. Hơn nữa chương trình huấn luyện này chẳng những là một dụng cụ giáo dục mà cũng là một dụng cụ truyền giáo. Quí Mục sư có thể trao cho giáo hữu để họ mang về gia đình, đến với thân nhân và những người lân cận.
Những chiến dịch truyền giáo phấn hưng, bồi linh đại chúng không thể thoả mãn nhu cầu tâm linh. Để tìm lời giải đáp, một lần nữa, chúng ta hãy quay về với Kinh thánh. Thử nhìn Hội thánh đầu tiên trong sách Thánh Vụ các Sứ đồ, chúng ta thấy trong Chương II, kết quả sau bài giảng của Peter, 3000 người thêm vào Hội thánh. Sau đó trong Chương IV, 5000 người khác tin Chúa và được cứu. Nhưng nên lưu ý điều này: 8000 so với hàng triệu linh hồn đang chết dần trong tội lỗi và chưa được cứu.
 
          Cũng trong sách Sứ đồ chương IV, chúng ta thấy một danh từ mới dùng để mô tả sự tăng trưởng Hội thánh: “Số môn đồ được gia bội” (multiplied = gia tăng theo cấp số nhân). Số người gia tăng không chỉ nhờ sự giảng dạy của Peter và các Sứ đồ, mà hết thảy các tín hữu đã chia sẻ lời Chúa cho những người khác). Do đó, lời giải đáp mà chúng ta muốn tìm thật đơn giản: MỘT CỘNG MỘT BẰNG HAI, HAI CỘNG HAI BẰNG BỐN,…    1+1=2          2+2=4       
        Mỗi người đem lại một người; hai người đem thêm hai người, rồi bốn người đem đến bốn người nữa, rồi 8+8=16; 16+16=32,…Khởi đầu với số 1, chỉ trong 32 bước tiến của mỗi người đem lại một người, số lượng sẽ gia tăng nhanh chóng TRÊN BỐN TỶ NGƯỜI ! Đây là phương thức tăng tiến gia bội - Một chương trình mà Đức Chúa Trời muốn cả thế hệ này đến với Ngài.
 
TRƯỜNG KINH THÁNH TƯ GIA (Mini Bible School).
 
        Chúng ta phải quyết định bắt đầu ngay bây giờ. Muốn gia tăng gấp đôi số giáo hữu trong Hội Thánh là một giấc mơ lạ lùng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đó, giấc mơ phải trở thành sự thật. Có người nói rằng: “Sự khác biệt giữa người nằm mơ và người nhận khải tượng là khi thức giấc, người nhận khải tượng bắt đầu hành động”. Hãy cổ động tất cả tín hữu và những người chưa được cứu đến tham gia (từ thiếu niên đến lão niên, từ Mục sư đến người tân tòng) cả trong và ngoài Hội Thánh. Có nhiều người chưa tin Chúa hoặc có nhu cầu cần đến Chúa cũng đến dự thính. Chương trình này gồm có những bài học Căn bản và bài học Trung cấp. Chúng tôi khuyên hết thảy mọi người nên bắt đầu học bài số 1 “Nhập Môn”, rồi học những bài kế tiếp theo thứ tự (ít nhất học hết những bài Căn bản). Dù vậy bạn vẫn có thể chọn những bài học nào thích hợp với nhu cầu của bạn. Phương pháp hữu hiệu nhất theo học chương trình này là cá nhân tự học, giúp cho mỗi học viên có thể liên tiếp học hết các bài theo thứ tự, tùy hoàn cảnh và tùy thời giờ thuận tiện. Học viên đó có thể nộp bài đã làm xong cho người phụ trách (Trưởng Khâu hoặc Giám Học) bất cứ lúc nào để được sữa chữa.
 
        Ước nguyện của chúng tôi là Chương trình này được dùng trong tất cả các Hội thánh không phân biệt hệ phái. Bản Tín Điều trình bày ở phần đầu giúp Quí vị biết được niềm tin của chúng tôi. Ước nguyện này cũng nhằm mục đích khích động mọi người trong sự học tập Lời Chúa, trông nhờ nơi Đức Thánh linh chỉ dạy họ dưói sự hướng dẫn của Vị Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh.
 
        Bài này trình bày phương thức tổ chức và điều hành Trường Kinh Thánh Tư Gia (Mini Bible School) dành cho mọi tín hữu muốn phục vụ Chúa, áp dụng ngay trong chính Hội Thánh của Quí vị.
 
NHU CẦU ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 
A.   NHU CẦU NHÂN LỰC:
 
1.Trước nhất chọn một Vị Giám Học (Trong Hội Thánh nhỏ có thể là Vị Mục Sư Quản Nhiệm).
a. Quản đốc Trường Kinh thánh Tư gia gồm cả việc huấn luyện và quản trị.
b. Sữa chữa bài học của các Trưởng khâu 1 (Link#1) căn cứ theo bài giải đáp chỉ được gửi riêng cho Vị này.
c. Lưu giữ các Tờ Ghi Danh với kết quả học tập, đặt mua tài liệu và quản trị tài chánh (Thuộc riêng Trường Kinh Thánh Tư gia).
2. Chọn các Trưởng khâu (Link#1). Vị Giám Học có thể chọn một hoặc nhiều người làm Trưởng khâu 1 tùy theo tầm vóc của Hội Thánh. Với trọng trách, Trưởng khâu 1 là thành phần quan trọng của Chương trình. Vị này phải là những người trưởng thành, trung tín và tận tâm phục vụ Chúa.
 
CÂY SỰ SỐNG                                                            
                                                                                                                                                
Biểu đồ cây sự sống trình bày  vị trí tương quan của các Trưởng khâu 1 với Hội Thánh và các học viên khác.Biểu đồ này cho thấy rõ sự tăng tiến gia bội thật nhanh chóng. Các Trưởng khâu 1 phải là những người học qua Chương trình này, hoặc những học viên tích cực, đứng hàng đầu trên các Trưởng khâu trong hệ thống dây chuyền. Chúng tôi khuyến khích các Trưởng khâu 1 nên bắt đầu bằng nhiều hệ thống dây chuyền (Khâu 2) theo khả năng của mình (không quá 10 người). Trưởng khâu 1 trao bài Nhập Môn cho Trưởng khâu 2, và cứ thế tiếp tục trong hệ thống dây chuyền của mình. (Khâu 3, Khâu 4 ….)
 
TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI TRƯỞNG KHÂU
 
         
                           
          Vị Giám Học thay thế Mục sư Quản Nhiệm điều
hành Trường Kinh thánh Tư gia. Vị này trực tiếp liên hệ với các Trưởng khâu 1 trong  việc phân phát các bài học  mới. Thu nhận và lưu giữ Tờ Ghi Danh, kết quả bài làm của các học viên danh sách đề nghị cấp phát chứng chỉ và văn bằng, tiền dâng hiến của các học viên để  làm Ngân quĩ riêng của Trường Kinh thánh. Mỗi vị Trưởng khâu ở bất cứ vị trí nào (Khâu 1, 2, 3 hoặc 4 …) nên cố gắng thực hiện thêm nhiều hệ thống dây chuyền của mình bằng cách trao bài học Nhập Môn cho những người mới tiếp xúc. Ngoài những việc thực hiện những dây chuyền mới, Vị Trưởng khâu còn phải :
1. Chuyển đến Vị Trưởng khâu kế trước (hoặc Giám học) tất cả những mẫu Ghi Danh, kết quả bài học (đã được chấm điểm) của Khâu kế tiếp kèm theo số tiền dâng hiến của học viên.
2. Sửa chữa các bài học của Khâu kế tiếp căn cứ theo bài học của chính mình đã được sửa chữa như là bài giải đáp. Xong, hoàn bài học đã được sửa chữa cho Khâu kế tiếp căn cứ theo bài học mới.
3. Chuyển đến Vị Giám Học danh sách của các Học viên đã hoàn tất một môn học, hoặc một phần trong chương trình (Căn bản hay Cao cấp), hoặc toàn bộ Chương trình, với đề nghị cấp phát Chứng chỉ (Certificate of Award) hoặc Văn bằng Tốt nghiệp (Certificate of Completion).
 
LỄ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ VĂN BẰNG
 
1. Mỗi tháng một lần, Quí Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh nên tổ chức cấp phát các chứng chỉ trước toàn thể Hội Thánh trong những buổi nhóm Thờ phượng. Đây cũng là cơ hội tốt để khen ngợi các Học viên ưu tú, các Trưởng khâu và những người đã tích cực tham gia chương trình. …
2. Tổ chức một buổi Lễ trọng thể để cấp Văn Bằng Tốt Nghiệp cho Học viên  sau khi hoàn tất từng phần (Căn bản hoặc Trung cấp). Học viên tốt nghiệp có thể mặc lễ phục (đội mũ và áo choàng) như các sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng và được Vị Mục sư Quản Nhiệm xức dầu, đặt tay, cầu nguyện, tấn phong hoặc bổ nhiệm chức vụ mới.
 
B.   NHU CẦU VẬT DỤNG
 
Các vật dụng cần thiết để điều hành và học tập:
1.     Quyển Phương Thức Điều Hành dành cho Vị Giám Học.
2.     Tờ Ghi Danh cấp phát cho mỗi học viên. Sau khi điền tên đầy đủ, gửi cho Vị Giám Học để lưu giữ Hồ sơ riêng. Tờ Ghi Danh có ghi điểm của các Học viên.
3.     Các bài học Kinh thánh cấp phát cho Học viên, khi làm xong, chuyển cho Trưởng khâu kế tiếp chấm điểm và sửa chữa, sau đó hoàn lại cho học viên dùng làm bài giải đáp cho Khâu kế tiếp.
4.     Các mẫu bài giải đáp chỉ dành cho Vị Giám Học.

Các Chứng chỉ và Văn bằng được Giám Học lưu giữ và cấp phát theo đề nghị của Trưởng khâu.

 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2