"CẢ KINH THÁNH LÀ BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI SOI DẪN ... HẦU CHO NGƯỜI THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TRỌN VẸN VÀ SẮM SẴN ĐỂ LÀM MỌI VIỆC LÀNH"
II Timothy 3:16a, 17
  

HỘI TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM VIỆT NAM
(Vietnamese Full Gospel Missions)
TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA
(Home Bible School) www.HomeBibleSchoolVietnam.com

Học Báo:
"SỨ GIẢ TÌNH YÊU"

(The Love Ambassadors)
P.O.Box 565, Westminster, CA 92684-USA
Email: VNFGMissions@Yahoo.com

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ
(The Voice of Truth)
www.TiengNoiChanLy.com
HỘI THÁNH PHÚC ÂM VIỆT NAM
tại Westminster
(Vietnamese Full Gospel Church)
14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683-USA
ĐỘC QUYỀN PHIÊN DỊCH VÀ PHỔ DỤNG
© 1979, 1996 GLOBAL YOUTH EVANGELISM
P.O. Box 1019, Orland, CA 95963 - USA
(Giữ bản quyền. Cấm in sao lại từng phần hay toàn bản dưới mọi hình thức hoặc bằng mọi phương tiện).

  

THỐNG KÊ

Đã truy cập:6268763
Đang truy cập:1
Bốn Nhà Cấp Dưỡng Tân Ước-1-

abortion pill

where to buy abortion pill
Xem chi tiết

Bốn Nhà Cấp Dưỡng Tân Ước-2-

 BỐN NHÀ CẤP DƯỠNG TRONG TÂN ƯỚC-2-

Xem chi tiết

BỐN NHÀ CẤP DƯỠNG TRONG TÂN ƯỚC-1-

  Sứ 9:20-28;Math.4:18-22; Êph.1:22-23;2:22;1Phi 2:3-5; IGiăng1:12-13;Giăng

Xem chi tiết

BỐN NHÀ CẤP DƯỠNG TRONG TÂN ƯỚC-2-

  -PHAOLÔ

Phaolô tiếp tục công việc của Phirơ. Đây

Xem chi tiết

Ba Ngày Trọng Đại Của Chúa Jesus-

 Giăng 1:29,35, “Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng

Xem chi tiếtVề Đầu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Về Cuối
 
Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Mùa gặt thì lớn song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu nguyện Chúa mùa gặt sai con gặt đi vào mùa của Ngài".

Luke 10: 2